جداول غذایی

جستجو در سایت

تلفن مشهد : 3606420 - 36051363          ♥‌ آیا من چاقم ؟‌ ♥         ♥‌ کانال تلگرام♥       ♥‌ ثبت نام رژیم آنلاین‌ ♥          ♥‌ ادامه رژیم لاغری‌   سروش   

فرمول های محاسبات تغذیه ای

نمونه برخی محاسبات

1- محاسبه کالری مورد نیاز

1-1- انرژی مصرفی پایه یا بازال (معادلیه هریس- بندیکت) BEE

A 68/4 – Ht 85/1 + Wt56/9 + 10/655 = BEE زنان

A 76/6 – Ht 00/5 + Wt75/13 + 47/66 = BEE مردان

Wt = وزن(kg)

Ht = قد(cm)

A = سن(سال)

1-2- محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:

سن(سال)

بدو تولد – 5/0

5/0 – 0/1

3 -1

6-4

10-7

انرژی (kcal)

115 xWt(kg)

5/1 xWt(kg)

1300

1700

2400

پروتئین (g)

2/2 xWt(kg)

0/2 xWt(kg)

23

30

34

2- در زمینه حفظ و تنظیم وزن

2-1- در بیشتر بیماران:

(5/1 - 2/1) xBEE = کالری مورد نیاز

2-2- در بیماران دچار سوختگی :

2 xBEE

2-3- برای افزایش وزن بیمارانی با وضعیت ثابت و رو به بهبود (Stable Condition)

2 XBEE = کالری مورد نیاز

3- اتلاف پروتئین

3-1- ازت اوره ادرار (UUN)

3-1-1 در بیشتر بیماران:

25/6 x {4 + UUN(g) 24 ساعته} = (g/day) اتلاف پروتئین

("4" تخمینی است از ازت دفع شده از راه ادرار، مدفوع، پوست، مو و تعرق)

3-1-2 در بیماران دچار سوختگی:

25/6 x {(درصد سوختگی درجه 2 xg 1/0) + (درصد سوختگی درجه3 3% xg 2/0) + 4 + UUN(g)} = (g/day) اتلاف پروتئین

3-2 نسبت UNA (محاسبۀ UUN در بیمارانی با BUN و آب بدن متغیر)

UNA (g) = UUN(g) +  

- تغییر در BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

∆ BUN = اولین ادرار BUN - آخرین ادرار BUN

- متوسط BUN (mg/dl) در طی جمع آوری ادرار:

BUN m =  

- تغییر وزن (kg) در طی جمع آوری ادرار:            آخرین وزن – وزن اولیه =W

- متوسط وزن در طی جمع آوری ادرار:

W m =  

B W =

- تخمین آب بدن (kg وزن بدن/l)

مقدار طبیعی برای زنان 5/0، برای مردان 6/0

در چاقی یا کم آبی:      05/0 -

در لاغــــــری یا ادم:      05/0 +

3-3- تعادل پروتئین

پروتئین تلف یا دفع شده - پروتئین دریافتی = تعادل پروتئینی

4- محیط ماهیچه وسط بازو (MAMC)

MAMC = محیط دور بازو (cm) – [ 314/0x TSF(mm)]

5- نمایه توده بدن (BMI)

BMI =بر حسب کیلو گرم تقسیم بر توان دوم قد  وزن بدن   =  


5- نمایه توده بدن (BMI)
BMI = ((kg)  بدن وزن )/((m)  قد مربع ) = Wt/〖(Ht)〗^2 

 

6- درصد چربی بدن

درصد چربی بدن=   

درصد چربی بدن= ((0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100)/((kg)وزن بدن )

 


(0.49 ICC+0.44 TC+0.19 TS-0.38 AL-36.17)*100

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت آخرین خبرها

los

نمیتوانید حضوری  رژیم بگیرید

اینترنتی ثبت نام کنید ،همراه با فایلهای آموزش تغذیه و لاغری

ثبت نام دوره کامل

فکر میکنیدنمی توانید  لاغر شوید در دوره بسیار کم هزینه آزمایشی شرکت کنید، تابه شما ثابت شود همه میتوانند لاغر شوند

ثبت نام دوره آزمایشی