شکلات پروتئيني مکمل ورزشی

شکل جديدي از مواد پروتئيني با عنوان شکلات پروتئيني

شکلات پروتئینی

شکلات پروتئيني

 پروتئين اين محصول از نوع پروتئين وي مي باشد وکربوهيدرات موجوددرآن از پودر خرما تهيه شده است.

اين محصول تامين کننده ويتامين ها ومواد معدني تا حدود 50%RDA(ميزان توصيه شده مصرف روزانه)نيز مي باشد.

شکلات پروتئدینی  مي تواند از تحليل عضلات جلوگيري کرده  و باعث ترميم بافت عضلاني و تامين بخشي از نياز هاي پروتئين يدن شود.

 مصرف ترکيب مناسبي از پروتئين وکربوهيدرات تا30دقيقه بعد از پايان تمرين اثربهتري درجبران ذخاير پروتئين وکربوهيدرات و ترميم عضلات و آمادگي آن ها براي تمرينات بعدي خواهد داشت.

اضافه کردن يک ميان وعده مانند پروتئين بار,بلافاصله پس از تمرين مي توان باداربودن ترکيب مناسبي از پروتئين وکربوهيدرات بهترين انتخاب براي جبران ذخاير گليکوژن وکمک به ترميم وبازسازي عضلات باشد.

شکلات پروتئینی  افراد فعال وکودکان درحال رشد وافرادي که نياز به پروتئين بيشتري دارند مانند ماردران شيرده و بيماران دردوره نقاهت يک منبع غني پروتئين وکربوهيدرات است که مي توان آن رادر هر مکاني مانند مدرسه يا محل کار همراه داشته وبه راحتي مصرف کرد.

مقداروطريقه مصرف

برحسب سن وجنس مي توان اين محصول رابراي تامين پروتئين موردنياز وياجايگزين محصولات حجم ددهنده درمواقعي که استفاده وحمل کردن مکمل هاي پودري مقدورنباشد مصرف نمود.

نکات قابل توجه:

1-درصورت بروز حساسيت ازمصرف اين محصول خودداري کرده وبا متخصص تغذيه يا پزشک مشورت کنيد

2-اين محصول حاوي اسيدآمينه فنيل آلانين مي باشد وبيماران مبتلا به فنيل کتونوري نبايد ازاين مکمل استفاده کنند.

3-درصورت استفاده از اين مکمل مقدارآب مصرفي را افزايش دهيد تاموادزايد حاصل از متابوليسم پروتئين ها از بدن دفع شوند.

4-مصرف اين مکمل شکلات پروتئینی درافرادي که از داروها ي آنتي پيرين وتئوفيلين استفاده مي کنند مجاز نيست.

5-درافرادمبتلا به نارسايي کليوي مصرف اين مکمل مجاز نمي باشد.

دراين گروه مکمل هاي کربومس 1و2 ( به عنوان نوشيدني ورزشي)وشکلات انرژتيک بار قرار دارندوحاوي مقادير بالاي کربوهيدرات مي باشند.کربوهيدرات ها منبع اصلي انرژي دربدن هستند.

کربوهيدرات ها به شکل ساده (مانند گلوکز فروکتوز,شکر)ويا پيچيده قابل هضم (مانند نشاسته) وپيچيده  غير قابل هضم (مانند فيبرهاي غذايي) وجوددارند.

نشاسته دردستگاه گوارش انسان هضم وتبديل به گلوکز مي شود.اين قند پس از جذب به شکل گليکوژن درکبد وعضلات ذخيره مي شود.کربوهيدرات ها بهترين منبع تامين انرژي عضلات درزمان تمرين ومسابقه مي باشد.گليکوژن عضلات  وانرژي حاصل از تجزيه  آن درکارايي ورزشي به ويژه درورز ش هاي قدرتي موثر بوده ونقش بسزايي درموفقيت ورزشکاران دارد.از سوي ديگر فرايندهاي مر بوط به سوخت وساز کربوهيدرات ها سريع تر بوده ومواد دفعي حاصل از متابوليسم  اين مواد نيز اندک است.

رژيم هاي غني از کربوهيدرات موجب افزايش ذخيره گليکوژن عضلات درورزشکاران مي شوند.

مريم ميرزايي

آهن به عنوان يک مکمل

رژيم افزايش وزن - قبل و بعد از مسابقات ورزشكاران

رژیم غذایی ورزش کاران در دوره مسابقات(قسمت دوم )

. . برای مطالعه شما

رژیم غذایی نارسایی مزمن کلیوی
رژیم غذایی نارسایی مزمن کلیوی رژیم غذایی نارسایی مزمن کلیوی   اهداف:1-    به حداقل رساندن میزان مواد زائد خون و جلوگیری از مسمومیت اورمیک از طریق کنترل پروتئین دریافتی.2-...
آمينو اسيد ها قسمت دوم
آمينو اسيد ها قسمت دوم       آمينواسيدهاآمينواسيدهاي زنجيري شاخه دار35% عضلات شما از آمينواسيدهاي لئوسين – ايزولئوسين و والين تشكيل شده است . به اين آمينواسيد ها به خاطر شكل مولكولي ش...
پروتئین روزانه
پروتئین روزانه پروتئین روزانه   بزرگسالان در هر روز نیاز به  0.75 گرم  پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن خود دارند. که این مقدار در کودکان در حال رشد، نوجوانان، ورزش و فعالیت بدن...
چربی
چربی چربی :   از نظر ساختمان شيميايي روغن ها و چربي ها شامل تركيبات مختلفي هستند كه كلسترول وتري گليسيريد از مهمترين اين تركيبات هستند. كلسترول يك تركيب شيمياي...