نقش محصولات لبنی و کلسیم غذایی در لاغری - مدیریت وزن

رژیم شیر برای لاغری

چاقی و اضافه وزن مسئله ی اصلی بهداشت عمومی در سطح جهان است. چربی اضافه ی بدن سبب افزایش خطر مرگ پیش از بلوغ، بیماری عروق کرونر، دیابت نوع2، فشار خون، سکته، برخی از انواع سرطان و دیگر بیماری های ناتوان کننده می شود.

امروزه از نقش کلسیم و  لبنیات در لاغری هر روز ماورد جدیدی کشف می‌گردد ...

اضافه وزن و چاقی عارضه هایی چند عاملی می باشند و پیشگیری و درمان موفق آنها بستگی به اقدامات چندگانه دارد.

اگرچه توجه اولیه به کاهش انرژی دریافتی و یا افزایش مصرف انرژی(فعالیت فیزیکی) معطوف است،

اما مزایای نقش کلسیم غذایی و محصولات لبنی در مدیریت وزن به تازگی مورد توجه قرار گرفته است.

در مجموع، شواهد علمی شامل مطالعات انسانی، بالینی، مشاهده ای، حیوانی و سلولی مولکولی، رابطه ی بین مصرف غذاهای لبنی و مدیریت وزن را نشان داده اند. مشخص شده است که مصرف محصولات لبنی نسبت به کلسیم به تنهایی، اثر بیشتری دارد.

البته مطالعات برای مشخص کردن مکانیسم این تفاوت که ممکن است به صورت چندعاملی بوده و به دلیل ترکیبات فعال دیگر موجود در لبنیات باشد، ادامه دارد.

درحالی که هنوز مطالب زیادی در خصوص اثر مصرف محصولات لبنی بر مدیریت وزن باقی مانده که یاد بگیریم،

الگوی راهنمای غذایی، مصرف 3 واحد شیر کم چرب یا بدون چربی یا مواد غذایی مشابه(نظیر ماست و پنیر) را به عنوان بخشی از رژیم سالم در روز توصیه می کند و در کنار آن اهمیت وجود تعادل انرژی مصرفی از غذاها و نوشیدنی ها را برای به دست آوردن وزنی سالم یادآوری می کند.

ادامه دارد ....